Wie we zijn

’t Pleintje gelooft dat iedereen als mens gelijkwaardig is,
dat verbinding meerwaarde geeft
en dat verandering mogelijk is.

We creëren een
laagdrempelige en warme context
in de buurt
waar mensen thuis kunnen zijn.

We bieden een luisterend oor en hulpverlening
en zetten in op de krachten van buurtbewoners.

We willen mensen
aansluiting laten vinden bij de maatschappij,
verbinding met elkaar
en vertrouwen in zichzelf.